E

 

 

Styrelse 2024
Lars Jerrhag ordf 0454 329226, 070-5580251
lars.jerrhag@telia.com

Gunvor Åsäng

sekreterare 0738183870
gunvor1946@gmail.com
Mats Larsson kassör 0454-15692
073 7643249
matsyth@hotmail.com
Sven Olsson ledamot 0454- 12740
0703 040483
sven.b.olsson@bredband.net
Jonathan
Nilsson
suppl 073 5040980
 
Göran Johansson ledamot 070 5587030 goranelux40@gmail.com
Göran Wising ledamot 070 8911474
goran.wising@gmail.com
Olof Eriksson ledamot
0703 55988

olof.eriksson@live.se

Emil Ny suppl 0706 150111
emil.ny@outlook.com
Catarina Mattsson suppl 0705 622753
 
Övriga funktionärer:
Revisorer: Irene Carlsson och Ingrid Nilsson,
Valberedning:Styrelsen
Förtjänstkommitté: Styrelsen
Festkommitté: Sven, Kristina, Mats, Yvonne, Anders,Kerstin,Ulla,Bengt,Per-Arne,Iris, Göran W

Medlemsavgift 2021

100:-/Enskild Medlem 200:-/Hela familjen

Inbetalas på vårt Bankgiro 5476 - 8684 eller Swisha 123 259 3622

Glöm inte att ange namn och adress!

Facebook ”Visans Vänner Karlshamn”

Styrelsen (2008) i bild


Stadgar - Läs här
Verksamhetsberättelse för 2022>>>>>>

Uppdaterad 2024-02-22