Styrelse sep 2021-
Lars Jerrhag ordf 0454 329226, 070-5580251
lars.jerrhag@telia.com
Mats Larsson kassör 0454-15692
073 7643249
matsyth@hotmail.com
Sven Olsson ledamot 0454- 12740
0703 040483
sven.b.olsson@bredband.net
Yvonne
Österberg
suppl 0454-10732
yvonneosterberg@live.se
Göran Johansson ledamot 0454- 87030
070 5587030
 
Göran Wising ledamot 070 8911474
goran.wising@gmail.com
Bengt Bengan
Gustafsson
suppl 072 7217035

bengt56runegustafsson@gmail.com

 


 

Christer Pilelöw

sekreterare 0454 54258, 070 5519660 christer.pilelov@telia.com
Övriga funktionärer:
Revisorer: Irene Carlsson och Ingrid Nilsson, suppl.Anders Lundqvist
Valberedning: Kristina Matthiasson, Anders Lundqvist, Per-Arne Thorell
Förtjänstkommitté: Per-Arne Thorell, Mats Larsson
Festkommitté: Sven, Kristina, Mats, Yvonne, Ing-Marie, Owe,
Göran W

Medlemsavgift 2021

100:-/Enskild Medlem 200:-/Hela familjen

Inbetalas på vårt Bankgiro 5476 - 8684 eller Swisha 123 259 3622

Glöm inte att ange namn och adress!

Facebook ”Visans Vänner Karlshamn”

Styrelsen (2008) i bild


Stadgar - Läs här
Verksamhetsberättelse för 2020-2021 >>>>>>