Program våren 2024

Program 2023


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Höstens program i

Visans Vänner Kalshamn

 

Program 2022


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Kalshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

Program 2021


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner SölvesborgProgram 2020


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

Program 2019


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

Program 2018


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner SölvesborgProgram 2017


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

 

Program 2016


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

Program 2015


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg


 

Program 2014


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Program 2013


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn

Visans Vänner Sölvesborg

 

Program 2012


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona

 

Program 2011


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona

Program 2010


Vårens program i


Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona

 

Höstens program i

Visans Vänner Karlshamn
Visans Vänner Karlskrona
Visans Vänner Sölvesborg
Duvans dagcentral i Sölvesborg
Visministeriet Karlskrona