Program för aktiviteter på Duvans dagcentral

PROGRAM för mars - maj 2011

MARS

10 TORSDAG    
CURT & MAJKEN                               KL 13.30

17 TORSDAG      
HÄLLEVIKS GITARRGRUPP                KL 13.30

24 TORSDAG  
LARS-HOLGERS                               KL 13.30

29 TISDAG        
HUSBANDET                                    KL 13.30

APRIL

7 TORSDAG     

SÅNG OCH MUSIK I VÅRENS TECKEN
Börje Kluft fiol, Barbro Jönsson piano
Hans Thulemark sång                       KL 13.30

14 TORSDAG  
FRÄLSNINGSARMÈN                          KL 13.30

21 TORSDAG 
OLA ULVÅS & MALIN JOHANSSON      KL 13.30     

26 TISDAG    
HUSBANDET                                     KL 13.30

28 TORSDAG  
GUDSTJÄNST SV. KYRKAN                 KL 13.30

MAJ

24 TISDAG    
OLLE BJÖRNGREEN                            KL 13.30

31 TISDAG
HUSBANDET                                      KL 13.30