Visans Vänners Vinter och Vårprogram 2014

Tisdagen 14 Januari klockan 19.00
Tisdagsgruppen startar för det nya året.
Båtsmansvägen 23 Asarum.Tag med nya visvänner !

Lördagen 22 Februari klockan 19.00
Årsmöte för Visans Vänner i Karlshamn
Båtsmansvägen 23 Asarum. OBS! Detta gäller som Kallelse!
Varmrätt kommer att serveras inkl. kaffe/bordsdyck 110:-
Eget vin eller starköl medtages efter önskemål.
Föranmälan till Eva Jörgensen 0454 329926 senast 7 Febr.

Söndagen 23 mars klockan 16:00–18.00
Visans dag på Folkets Hus Karlshamn
med Visgruppen VisaVi Karlshamn &
elever från Österslättskolans musiklinje.
Entré VV medlemmar 60:- /Skolungdom 40:- /Övriga 80:-
Inklusive Kaffe och Kaka

Söndagen 13 April klockan 16.00
Viscafé på Folkets Hus Karlshamn med
Jonas Thun, Karlshamn/Gunvor Åsäng,Tranemåla
Entré VV medlemmar 60:- /Skolungdom 40:- /Övriga 80:-
Inklusive Kaffe och Kaka

Lördagen 24 Maj klockan 10:00–13.00
Visans Vänner på Citygallerian
Vi marknadsför vår förening inför Karlshamnsborna,
delar ut Vis-avisen och snackar om vår förening.
Vi framför visor med våra egna grupper och visartister.
Nya medlemmar behövs!

Lördagen den 31 maj klockan 17.00
Vårfest och säsongsavslutning i
Stigmännens stuga ute i Vägga.
Vi bjuder på grillkorv! Vill du ha annan dryck än läsk
och bordsvatten så tag med efter behov. Det kan
också bli lite lekar och äventyr så klä dig därefter.
Självklart sjunger vi visor och allsånger så länge vi tyar.

Lördag-Söndag den 23-24 Augusti
Årets Visträff på Södra Hoka med
övernattning-OBS boka helgen redan nu!
Preliminärt ur programmet:Föreläsning/Workshop
Skrivarverkstad, Tipsrunda, Offentlig Viskonsert,
God mat och Grillbuffé på kvällen samt massor av
visor långt in på kvällen. ”Buskaspel” för de som vill.
Detaljerat program kommer i nästa Vis-Avis.
Vi bjuder särskilt in våra Vänföreningar att komma!