Hösten / Vintern 2013 i Sölvesborg


I skrivande stund råder värsta sommarhettan, men vi vet att det kommer
en höst med lövfällning och höststormar och tids nog är det jul och nyår.
Den här gången har vi valt att låta höst/vinterprogrammet
sträcka sig
en bit in på nästa år, fram till årsmötet 28/2 2014. På så sätt kan vi undvika att
det blir för stort glapp mellan höst och vårprogrammet. Det är nämligen så att
vissa programpunkter i vårprogrammet inte kan bokas förrän en bit in i januari
och det har vid ett par tillfällen resulterat i att vårprogrammet kommit ut senare
än vi har önskat. Nu kommer vi istället att presentera vårprogrammet i samband
med årsmötet 2014.
Utöver programmet som presenteras här planerar vi under hösten även ett
antal samarrangemang med Hörvik-Krokås hembygdsförening i Gamla Skolan.
Information om dessa kommer på vår hemsida, www.visansvanner.nu efterhand
som detaljerna blir klara. Väl mött.

Rögarnatta vid Hörviks Marina
Lördag 24 augusti kl 16:00

I samarbete med Hörvik-Krokås hembygdsförening arrangerar vi i
år Rögarnatta
med nyrökt fisk och massor av visor vid ”Kajutans
Skafferi”
vid Hörviks Marina.
Visvärd: Kristin Eriksson, 0456-147 24, mobil 0705-69 47 24.

Viscafé i Hörviks bygdegård
Söndag 29 september kl 16:00

Kanelbullens Dag infaller visserligen inte förrän fredagen den 4 oktober,
men vi tjuvstartar lite och firar redan söndagen innan.
Visvärd: Peter Bengtsson, 0708-55 13 29

Litteratur och berättarfestival i Västra Blekinge
Fredag 25 oktober - lördag 26 oktober

Sölvesborg och Olofström genomför för första gången tillsammans en
litteratur-
och berättarfestival. Programmet är inte fastlagt ännu, men klart
är att vår föreningslokal, Gamla Skolan i Hörvik, kommer att vara en av
scenerna som används för festivalen. Mera info kommer på vår hemsida
och på kommunernas.

Storknytis i Norje Tingshus
Lördagen 9 november kl 19:00

Vid det här laget är våra knytkalas en institution i föreningen. Receptet är
enkelt; alla tar med mat för minst en person så har vi automatiskt tillräckligt
med mat för alla.
Visvärd: Olle Stanleysson, 0705-95 02 89

Julfest i Hälleviks bygdegård
Lördag 14 december kl 19:00

Nu lider det mot jul och hjärtat klappar lite extra för
alla julvisor som bara måste sjungas. Ta med kaffekorg
så bjuder vi på glögg och pepparkaka.
Visvärdar: Ewa Thyrén, 0456-525 45, 0735-29 30 45
Peter Thyrén, 0456-525 45, 0733-84 34 47

Visafton i Tiansgården i Bromölla
Lördag 25 januari kl 19:00

Den här gången tänker vi testa visintresset i grannkommunen och vi
hoppas att även vår trogna vispublik från Sölvesborg följer med oss över
gränsen.
Visvärd: Bengt Lindgren, 0709-95 95 31

Årsmöte i Nogersunds bygdegård
Fredag 28 februari kl 18:00

Efter årsmötet serverar vi som vanligt en bit mat och kaffe med kaka och
visor, visor, visor. För maten betalar du endast 50kr.
Föranmälan gör du till Kristin, 0456-147 24, mobil 0705-69 47 24.
Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 14/2.
Visvärd: Kristin Eriksson
OBS! Detta gäller som kallelse till årsmötet.