Visans Vänner i Karlshamn 40 år

Den 30 mars 2019 framfördes vår Jubileumskonsert med Ewert Ljusberg och en trevlig eftersits för våra betalande medlemmar och inbjudna gäster. Här följer en liten historik över vår aktiva förening.

Bildandet av föreningen Visans Vänner i Karlshamn

Visans Vänner i Karlshamn uppstod 1979 ur Blekinge Trubadurförening med medlemmar som Thomas Esbjörnsson, Inge Wijk, Greger Karlsson, Hans Ekdahl m.fl. Första träffen avhölls på Expressenhallen och intresse fanns för att bilda en förening. Visans Vänner i Karlshamn bildades och Bengt Friberg blev föreningens första ordförande.

Senare tillkom bl.a. Vissångarna Eva Smedå, Gun Skogmyr, Åsa Svensson, Bengt Girborn, Christer Pilelöw, Gunnar Olsson, Claes Jansson, Hans Eriksson, Hans Lundin, Ann-Kristin & Leif Turesson med flera.

Visans Vänner blir kända för publiken

Det första större offentliga arrangemanget genomfördes sommaren 1980 med ett uppskattat visprogram i Snäckan på Rosengården i Karlshamn.

1981 i mars månad presenterades för första gången, ”Taubedagen” som senare blev en ständigt återkommande tradition, ibland även kallad ”Visans dag”. Premiären skedde på Karlshamns Stadsteater där nästan hela gardet av våra lokala Vissångare framträdde.

Skottbergska gården

1983 inleddes Visdagarna på Kastellet och sedermera Skottbergska gården med bl.a. Christer Pilelöw som Primus Motor. Visdagarna blev under 1980-talet, en veritabel publiksuccé där nästan alla landets rikskända Trubadurer kom att framträda på scenen tillsammans med våra lokala förmågor. Traditionen med Karlshamn Visdagar fortsatte sedan en bit in på 1990-talet.

Skottbergska Gården blev också, efter hand, Visans Vänners stadiga tillhåll under sommarmånaderna med Visor i Valvet i ett nära samarbete med föreningen Norden.

Visträffar i Stensjö

Under 1990-talet så utvecklades också kontakterna med Karlskronas Visvänner och deras dåvarande ordförande Inge Wijk. Christer och Inge startade upp de Nordiska Visdagarna i Stensjö vid sjön Alljungen utanför Nävragöl. Under ett antal år samlades fler hundra nordiska Visvänner under Pingsthelgerna med workshops och viskonserter. Stensjöträffarna resulterade också i att både Karlshamns och Karlskronas föreningar fick ett nära utbyte med sina visvänner f.f.a. i Danmark där man nästan årligen besökte varandra.

Tisdagsgruppen

En viktig, och mycket aktiv del, från starten av föreningen blev vår Tisdagsgrupp som under trivsamma former odlat och sjungit våra svenska visor. Deltagarnas pärmar har under åren blivit sprängfyllda med vistexter och för några så blev det också en språngbräda till att våga framträda för publik. Enkelt och trevligt där intresset för visor varit det enda inträdeskravet. Lokalerna har växlat genom åren allt från källaren på Hotell Norreport, ABF:s lokaler vid Tubbaryd, Källaren under det som tidigare var Stadshotellet och senare nuvarande KABO:s lokal på Båtsmansvägen 23. Leif Turesson har genom åren varit den som mest aktivt drivit denna fina verksamhet. Ett särskilt tack till honom.

 

Flera olika grupper och soloartister har sitt ursprung i Visans Vänner Karlshamn

Under 2000-talet så uppstod gruppen GALAKS där namnet uppstod av initialerna i gruppen. G som i Göran Johansson, A som i Ann-Marie Jönsson, L som i Leif Turesson, A som i Ann-Kristin Turesson, K som i Kerstin Mattsson och slutligen S som i Sune Jönsson. Senare tillkom Hans Lundin i gruppen.

I mitten av 2000-talet bildades också gruppen VisAvi där Per-Arne Thorell var den drivande kraften. VisAvi har förutom Per-Arne bestått av medlemmarna Inger Juteström, Mats Larsson, Kristina Mathiasson, Eva Jörgensen, Hans Lundin, Göran Johansson, Kjell Johnsson, Ann-Viol Jonasson, Evert o Birgitta Höglind m fl.

Gruppen Treklang bildades 2015 med Gunvor Åsäng och Ann-Kristin & Leif Turesson och är idag en aktiv visgrupp med ursprung i Visans Vänner. Visgruppen framträder företrädesvis vid föreningsträffar och kyrkliga församlingar. Ann-Kristin & Leif Turesson är själva dessutom en fristående och ofta anlitad duo.

År 2015 bildades också visgruppen Fyra Skägg ursprungligen med Hans Lundin, Göran Johansson, Bengt ”Bengan” Gustafsson samt Lars Jerrhag som medlemmar. Efter Hans Lundins bortgång 2016 så ersattes denne av Leif Turesson. Fyra Skägg har under åren varit flitigt bokade för underhållning i föreningar och församlingar runt om i hela Sydsverige.

Christer Pilelöw, Emil Ny, Thomas Esbjörnsson samt nyligen hitflyttade Torsten J Arnbro är fullt aktiva VV medlemmar som också framträder solo och bokas i olika sammanhang.

 

Visträffar på Tjärö

År 2005 så inleddes visträffarna på Tjärö som då drevs av Turistfrämjandet där bl.a. Margareta Stenudd, under mer än 20 år varit den drivande kraften. Tidigare hade spontana visträffar hållit på både Tjärö och Tärnö. Kontakten med Tjärö togs via dåvarande ordförande Eva Nordén och styrelsen för Visans Vänner. Det blev många sköna visstunder nere vid ”Maggans lada” och inte minst det spontana ”Buskaspelet” på solvarma berghällar. Träffarna på Tjärö pågick fram till 2009 då en ny ägare tog över som inte riktigt insåg vad Visträffarna innebar för ön. Priserna höjdes radikalt och tyvärr blev det ohållbart att fortsätta.

Visträffar på Södra Hoka Stiftsgård

2010 så tog Visans Vänner därför kontakt med Södra Hoka Stiftsgård och påbörjade ett nära samarbete med dem. Träffarna i den fina naturmiljön på Södra Hoka blev uppskattade. Genom internatet på Hoka så fick visvännerna en möjlighet att genom Workshops, Tipspromenader, Skrivarverkstäder och inte minst Visprogram uppleva några härliga veckoslut under de kommande somrarna. Träffarna på Södra Hoka fortsatte varje år fram till 2015 då vi även där upplevde en kostnadsökning som vi inte kunde hantera.

Återkomst med Visträffar på Tjärö

År 2016 så gick tankarna åter till Tjärö som nu fått nya ägare med en betydligt mer positiv inställning till vår verksamhet. De offentliga viskonserterna på den nybyggda träbryggan blev en publik succé med uppskattningsvis 150 - 200 sittande besökare. Träffarna i augusti månad varje år har sedan fortsatt och blivit väldigt uppskattade av visfolk från hela länet.

Visans Vänner i Karlshamn, en aktiv förening.

Målsättningen under åren som gått, har varit att synas och höras i olika sammanhang, allt enligt måttot, syns och hörs man inte, så finns man inte.

Viskvällarna på Expressengården är ett av sätten att försöka återskapa lite av den anda som tidigare fanns på Skottsbergska gården, om än i en enklare omfattning. Våra visprogram i sköna sommarkvällar har också blivit en publikmässig succé.

Föreningens vissångare och trubadurer har också nästan varje år medverkat vid Kulturnatten i Karlshamn, där Rådhussalen nu varit vår hemvist under de senaste åren.

Vi har också någon gång per år framträtt i Citygallerian för att värva nya medlemmar och visa upp vår förening.

Visor på Stenbackagården har i samarbete med Asarums hembygdsförening varit ett viktigt inslag i vår verksamhet. Våra vissångare och grupper har i många år alltid medverkat första onsdagen i augusti i den perfekta miljön för vissång i sommarkvällen.

Visans Dag eller Taubedagen, som en del vill kalla det, har fortsatt oförtrutet sedan starten och alltid på en söndag i tiden runt Mäster Taubes födelsedag den 12 mars.

Viscaféerna på Folkets Hus har också varit en ständigt återkommande programpunkt där både egna och externa artister bidragit till och trivsamma träffar runt fikaborden.

De senaste åren har vi genomfört ”Barnens Visdag” med elever från Musikskolan i syftet att våra yngsta skall få uppleva känsla för visan och att våga framträda inför publik.

Vid Blekinges Musikdagar som uppstod 2013 i Karlskrona, så har föreningens verksamma grupper och soloartister alltid medverkat i olika sammanhang. År 2014 var dessutom Karlshamn värd för arrangemanget som alternerar mellan kommunerna i länet.

 

Att ständigt blicka framåt och hitta nya scener och artister med olika tolkningar samt att driva en aktiv förening runt intresset för den svenska visan är, och kommer att förbli, vår allra viktigaste uppgift. Människor kommer alltid att vilja höra den berättande texten.

Ser man tillbaka på de gångna fyrtio åren, så måste man säga att vi lyckats med detta. Antalet medlemmar har varierat och människor har kommit och gått, men alla har på olika sätt bidragit till att hålla Visan levande.

Vår förening Visans Vänner i Karlshamn har nu kanske bidragit i fyrtio år, men Visan som konstform har uppenbarligen överlevt i flera århundraden.

Eder ordförande

Lars Jerrhag

 

Tidningsklipp

Blekinge Läns Tidning
Fre 29 mars 2019

Vännerna sjunger inte på sista versen

Medgrundare Thomas Esbjörnsson och ordförande Lars Jerrhag har ett gediget förflutet med Visans Vänner.
Men de är långt i från färdiga, härnäst väntar en stor jubileumskonsert i samband med föreningens 40-årsfirande.


Thomas Esbjörnsson och Lars Jerrhag har många trallvänliga minnen att återblicka på.
Tillsammans har de ett gediget förflutet inom Visans Vänner.
Nu tar duon tar fortsatt ton för sin älskade förening, som i år firar stort jubileum.

Året var 1936 när ett gäng visfantaster, i form av bland andra Evert Taube, Sven Salén och Stockholms
dåvarande borgmästare Gunnar Fant, beslutade sig för att bilda ett samfund. Samlingarna grundade sig i
att under trevliga former äta och dricka gott men framförallt förenas i skönsång med syftet ”att verka för
viskonsten i sig". Samfundet Visans Vänner var därmed bildat.

Initiativet spred sig följaktligen inom landets gränser, för att ett par decennier enare leta sig hela vägen
från huvudstaden till Blekinge och Karlshamn. Mycket tack vare Thomas Esbjörnsson som var med och
grundade Karlshamnsföreningen.

– Det hela började med att vi var ett par stycken som spelade ihop för att så småningom bilda Blekinge
Trubadurförening i slutet av 70-talet, minns Thomas som framhåller att Bengt Girborn och Hans Ekdahl
var högst delaktiga i den processen.

Medlemsskaran växte och nya idéer uppstod inom verksamheten.

– Vi kom fram till att vi skulle försöka bilda Visans Vänner-föreningar i Blekinge.

Sagt och gjort. På hösten 1979 gjorde han tillsammans med bland andra vännerna Bengt och Hans,
Christer Pilelöw, Kristin Eriksson, Eva Smedå och Inge Wijk slag i saken.

”Och vi kunde hålla i gång tre dagar i sträck”

Träffarna blev fler och spelningarna skulle komma att bli allt mer frekventa såväl som välbesökta.

– Storhetstiden kom under 80-talet när vi bland annat höll i Visdagarna. Vi spelade en hel del på
Skottsbergska Gården och då var det kanske en tre- fyrahundra människor i publiken, säger nuvarande
ordförande Lars Jerrhag som inte var sen med att hoppa på och förstärka det skönsjungande tåget ytterligare.

– Och vi kunde hålla i gång tre dagar i sträck, ler Thomas.

Att duon har en förkärlek till visor är inget de hymlar om.

– Visan har funnits i sin ursprungliga form sedan 1500-talet, om inte tidigare. Och det finns egentligen
inga exakta beskrivningar för vad som är en visa, menar Lars som ser hur den tidlösa genren erbjuder
ett oändligt utrymme för kreativitet.

– Det gemensamma för visor är att texten är väldigt viktig. Det är poesi i form av tonsatta dikter, myser
Thomas.

Även om de gyllene dagarna är passerade ser de en uppåtgående, välkommen trend när det kommer till
intresset för visor.

– Det har gått i vågor. Men sedan ett par år sedan har såväl medlemmarna som aktiviteterna ökat, säger
Lars som framhåller att föreningen i dag utgörs av omkring 150 medlemmar.

Och det finns en hel del att se fram emot under året, då Visans Vänner firar 40-årsjubileum.

30 mars drar de igång raden av festligheter med en jubileumskonsert med Evert Ljusberg på Lokstallarna,
för att sedan följa upp med bland annat Barnens Visdag på Folkets hus 7 april och ytterligare en
föreställning på Lokstallarna 5 maj, då musikern Keith Deling kommer på besök.

FAKTA:

Thomas Esbjörnsson
Ålder: 65.
Bor: Karlshamn.

Verksam i Visans Vänner: Sedan 40 år tillbaka. Medgrundare.
Strängar på lyran: Gitarr, bas och sång.
Favoritvisor: ”Vera i Vintappargränd” av Olle Adolphson. • ”Sjuttonde balladen” av Evert Taube
Lars Jerrhag
Ålder: 72.
Bor: Asarum.
Verksam i Visans Vänner: Sedan 35 år tillbaka. Nuvarande ordförande.
Strängar på lyran: Gitarr, kompositör, synt och sång.
Favoritvisor: ”Gässen flytta” av Dan Andersson. • ”Trubbel” av Olle Adolphson.