Visans Dag i Folkets hus - 2015-03-08
Lars Jerrhag tog bilder


Här ett referat av Lars Jerrhag avsett för tidningen Bas

Visans Dag i Karlshamn

Föreningen Visans Vänner i Karlshamn arrangerande Visans Dag i Karlshamn i söndags den 8 mars. Folkets Hus i Karlshamn var helt fullsatt och man fick till och med, sätta in extrastolar. En åtgärd som arrangörerna upplevde som väldigt positivt och visade på ett fortsatt stort intresse för visan i Karlshamn. Förhoppningen är också att nya medlemmar skall tillkomma.

Programmet inleddes i första avdelningen med den duktiga tjejduon från Karlskrona Beccah & Alice. De båda tjejerna som egentligen heter Rebecca Carlsson och Alice Lidberg framförde med känsla och skön stämsång, både egna och andras visor. Deras program var mycket uppskattat hos den fulltaliga publiken och innehöll både visor av Ted Gärdestad och Simon & Garfunkel, egenskrivna visor och kända svenska visor som tolkades på ett fint sätt.

När Lars Jerrhag, ordförande i Visans Vänner Karlshamn, presenterade deras program framhöll han att det är glädjande i att ungdomar som Beccah & Alice vill bevara vår fina svenska vistradition. Ett mål som är väl värt att kämpa för då Visan i Sverige hör till vår stora kulturskatt med traditioner från 1200-talet.

Efter pausen så kom veteranerna Christer Pilelöw och Thomas Esbjörnsson upp på scenen. De båda är välkända som stabila vissångare för Karlshamns invånare efter mer än 40 år i visans tjänst. Christer och Thomas program innehöll både välkända och mindre kända visor av Evert Taube med många trevliga och kunniga kommentarer mellan numren. Deras program grundade sig på att Evert Taube föddes i Göteborg den 12 mars 1890, d.v.s. för 125 år sedan.

Evert Taube också den, som tillsammans med bl.a. Skeppsredare Sven Salén och borgmästaren i Stockholm, Gunnar Fant bildade samfundet Visans Vänner i november 1936. Nästa år blir det alltså 80-årsjubileum för Visans Vänner i Sverige.