Nyskrivet om S Hoka


På lördagseftermiddagen delades deltagarna upp i grupper med uppdrag att på en given melodi skriva en text om visträffen i S Hoka

Två av texterna har hittills hittat fram till hemsidan (de andra kanske dyker upp så småningom)

Mel: Lili Marlene
Text: Linda Vau, Inga Fält Wijk

1. Här på Södra Hoka
nu vi samlats har
Glada Visans Vänner
vi gärna hitåt far
Trevliga mänskor, fin natur
vi sjunger här i moll och dur
Som alltid när vi ses
Som alltid när vi ses!

2. I från tvenne städer
både öst och väst
Det finns bas och munspel,
gitarr, ja vad är bäst?
Många skilda röster hörs
så nästan till en tår man rörs
Vi är Visans Vänner
Vi är Visans Vänner!

Sven Olsson skrev sin text själv, här är den;
Mel:Apladalen i Värnamo

1. Jag sjunger till positivets toner
En sång om visvänners sköna zoner
En såda zon har nu fått sitt rum
På Södra Hoka i Asarum

2. Vi träffas där någon gång om året
När lärkan sjunger i björnbärssnåret
Och humlan surrar sitt hum-hum
På Södra Hoka i Asarum.

3. Då tar vi fram våra gitarrer
Och strupen full av vibratodarr är
Och sommarkvällen den är så ljum
På Södra Hoka i Asarum.

4. Och lite senare kommer killen
Som heter Sven och han tänder grillen
Och korv på korv lägger han därpå
I Södra Hoka vid Mie å.

5. Sen stiger sången till högre höjder
Men aldrig nånsin tycks man bli nöjder
Där är det ingen som sitter stum
På Södra Hoka i Asarum.

6. När kvällen kommer och bjuder vila
Blir det Dan Andersson och hans mila
Och Jungman Jansson och hej å hå
Där ner vid strömmen vid Mie å.

7. Och så när natten har sänkt sig neder
Går vi till rummen som gammal sed är
Och kryper ner under bolster och dun
På Södra Hoka i Asarum.